توليد مجموعه «روايت راوی» به پايان رسيد

احمد عباسی مدیر تولید این مجموعه گفت: مجموعه «روایت راوی» به مرور فیلم‌های مستندی مي‌پردازد كه از سال 1358 تا 1372 توسط سید مرتضی آوینی در گروه تلویزیونی جهاد سازندگی تولید شده است. این فیلم‌ها از مؤثرترین و ادامه دار‌ترین فعالیت‌های مستندسازی گروهی در تاریخ سینمای ایران به حساب مي‌آیند.

وی در ادامه گفت: اولین سری برنامه‌های «روایت راوی» كه در چهارده قسمت و در سال 82 تولید شد، فعالیت‌های این گروه را از سال 1385 تا 1365 مرور كرد و سری دوم این برنامه كه در شانزده قسمت ساخته شده، به فیلم‌های تولید شده در فاصله سال 1365 تا 1372 مي‌پردازد.

عباسی افزود: در این برنامه‌ها با بیش از سی نفر از اعضای گروه تلویزیونی جهاد كه در قالب اكیپ‌های فیلمبرداری به مناطق از پیش تعیین شده اعزام مي‌شدند،‌ گفتگو شده تا جزئیات و اتفاقات منجر به تولید این مجموعه فیلم‌ها، به خصوص مجموعه هفتاد قسمتی «روایت فتح» بازگو شود.همچنین گفتگوهایی نیز با چند كارشناس و صاحب نظر سینمایی انجام شده تا تحلیل خود را از كیفیت این مجموعه فیلم‌های مستند ارئه دهند.از جمله حاضرین در این گفتگوها سید محمد بهشتی،‌ امید روحانی، سید رضامیر كریمی، مسعود فراستی و علی معلم هستند.

كار تحقیق و نگارش، كارگردانی و تدوین مجموعه «روایت راوی » را حسین معززي‌نیا بر عهده داشته و در مؤسسه فرهنگی روایت فتح تهیه شده است.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/21/06.aspx?&mode=print