همايش «زن و خانواده در اسلام» در تايلند برگزار مي‌شود

همايش «زن و خانواده در اسلام» همزمان با ميلاد با سعادت دخت نبي مكرم اسلام در تايلند برگزار مي‌شود.

 به نقل از رايزن فرهنگي ايران در تايلند گروه اتحاد زنان مسلمان تايلند با همكاري و مساعدت خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران، همايش دو روزه «زن و خانواده در اسلام» را همزمان با ميلاد با سعادت دخت نبي مكرم اسلام،حضرت فاطمه زهرا (سلام ا... عليها) در منطقه «ناخان نايوق» و با حضور جمعي از زنان مسلمان تايلندي برگزار خواهد كرد.
به همين منظور جلسات هماهنگي و برنامه‌ريزي همايش مذكور طي چند نوبت در محل خانه فرهنگ ايران و با حضور سرپرست رايزني فرهنگي برگزار گرديد.
در اين جلسات، ضمن تاكيد بر برگزاري اين همايش در قالبي نو و بديع، نسبت به تعيين كميسيون‌هاي تخصصي از قبيل زن و دانشگاه،زن و همسرداري،زن و اجتماع،چگونگي مواجهه با ابزارهاي جديد از قبيل اينترنت و نقش مادر در هدايت فرزندان و... اقدام لازم به عمل آمد.

منبع : خبرگزاری فارس

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/17/14.aspx?&mode=print