ابراز نگرانی ناسيوناليست‌های فرانسوی از مهاجرت مسلمانان به اين كشور

 ژان ماری لوپن، رهبر جبهه‌ی ملی فرانسه در مصاحبه‌ای نگرانی خود را از افزايش مهاجران مسلمان اين كشور ابراز‌ داشت.

به نقل از « Qutidien Francais d'abord »، ژان ماری لوپن در مصاحبه‌ی خود اظهار كرد: من قبلاّ به علت اينكه نظر خود را به‌صورت صريح در مورد موضوع مهاجرت مسلمانان اعلام كرده‌بودم، به‌شدت محكوم‌شدم.

وی افزود: من به دين اسلام احترام می‌گذارم اما حق خود می دانم كه برای خاتمه دادن به مباحث سياسی در باره ی مهاجرت مسلمانان نظر خود را اعلام كنم.

رييس جبهه‌ی ملی فرانسه ادامه داد: ده ميليون خارجی در فرانسه زندگی می‌كنند كه شش ميليون آنها مسلمان هستند و اين برای كشور ما يك فاجعه به حساب می‌آيد. تا زمانی‌كه مردان سياسی ما از روند مهاجرت پشتيبانی كند تعداد مسلمانان بيشتر می شود.

وی با ابراز نگرانی از تعداد زنان محجبه در فرانسه اظهار كرد: هم‌اكنون تعداد زنان محجبه در فرانسه بيشتر از تهران است!!!

ژ‍ان ماری لوپن، از دولت فرانسه خواست تا به قوانين احترام بگذارد، البته اگر از نظر وی دولتی وجود‌دارد.

وی در انتها گفت: اگر لازم است قانونی برای فرانسه و فرانسويان و آزادی مذهبی و اجتماعی آنها وضع شود، درصورتی‌كه در انتخابات رياست جمهوری برگزيده شوم اين قوانين را وضع خواهم كرد.

لازم به‌ذكر است كه ژان ماری لوپن كه يك ناسيوناليست افراطی است شديدّا با حضور مهاجرين خارجی به‌ويژه مسلمانان در فرانسه مخالف استو موافق كوچ اجباری آن‌هاست.

وی هر از چند‌گاه، مصاحبه‌های جنجالی در اين رابطه انجام می‌دهد و به‌ياد نمی‌آورد كه با استثمار مسلمانان و بيگاری از آن‌ها در چند دهه‌ی گذشته تا چه‌اندازه از آنان بهره‌برداری كرده‌اند و هم‌اكنون كه متوجه نفوذ فرهنگی مسلمانان شده اند در فكر اخراج آن‌ها افتاده‌اند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/15/19.aspx?&mode=print