توسط فرهنگ‌سرای سلامت

پايگاه اينترنتی «طب اسلامی» راه‌اندازی می‌شود

پايگاه اينترنتی «طب اسلامی» به‌منظور انتقال دستاوردهای فعاليت‌های «جشنواره طب اسلامی» و انتشار وسيع آن در اينترنت، توسط كانون IT فرهنگ‌سرای سلامت راه‌اندازی خواهدشد.

سيدحسين موسوی‌خرم كارشناس مسئول فرهنگی ـ اجتماعی كانون‌های فرهنگ‌سرای سلامت درگفتگو با خبرنگار گروه وبلاگ خبرگزاری ايكنا ضمن بيان اين مطلب افزود: جشنواره طب اسلامی كه شامل بخش‌های طب النبی، طب الرضا، طب الصادق و ديگر ائمه است با همكاری 23 سازمان دولتی وغير دولتی اعم از وزارت بهداشت، نظام پزشكی، جهاددانشگاهی، نمايندگی‌های بهداشت سفارت كشورهای اسلامی و.... درسال جاری فعاليت خود را آغازخواهدكرد.

به‌منظور انتقال دستاوردهای فعاليت‌های «جشنواره طب اسلامی» و انتشار وسيع آن در اينترنت كه مورد استفاده كاربران اينترنت در سرتاسرجهان قرار خواهدگرفت پايگاه اينترنتی «طب اسلامی» راه‌اندازی خواهدشد.

اين سايت دارای بخش‌های مختلفی مانند مقالات، معرفی منابع طب اسلامی، مشاوره با متخصصان، ارتباط با فرهنگ‌سرا و ... خواهدبود .

ديگر بخش‌ها و اهداف اين سايت متعاقباً در يك كنفرانس مطبوعاتی اعلام خواهد شد.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/14/08.aspx?&mode=print