نگرانی روزنامه‌‌نگار اتريشی از قدرت مسلمانان

روپرت موردك، صاحب امتياز يك روزنامه‌ی اتريشی روز دوشنبه، طی مصاحبه‌ای با شبكه‌ی تلويزيونی Nine Network، از مردم اين كشور خواست كه مراقب مسلمانان باشند.

به نقل از «SAPHIRNET.INFO »، وی در اين مصاحبه اظهار داشت: بايد در باره ی مسلمانان هشيار باشيد، آن‌ها بسيار قدرتمند هستند و هر جا كه زندگی كنند با شيوه های گوناگون ، مذهب خود را بر مفهوم ناسيوناليسمی(ملت گرايی) تحميل می كنند.

اين سخنان خشم جامعه‌ی مسلمانان اتريش را برانگيخت و رحيم غائوری، رييس اتحاديه‌ی شورای اسلامی اتريش در واكنش به اين سخنان اعلام كرد: اين يك تناقض گويی است. مذهب و مليت در كنار هم قرار دارند. من يك مسلمانم، مذهبم در اين‌جاست و در اينجا هم كسی نمي‌تواند جلوی نماز خواندن و صدقه دادن مرا بگيرد. و همزمان من بايد نسبت به كشورم وفادار و صادق باشم. »

غائوری همچنين، شناخت نادرست موردك از اسلام را دليل اين سخنان دانست.

گفتنی است، روپرت موردك، صاحب چندين روزنامه بريتانيايی و آمريكايی از جملهThe Sun و Sunday Times است. همچنين سهام عمده‌ای از شبكه‌ CNN را در بازار در اختيار دارد.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/11/08.aspx?&mode=print