افزودن واحد حفظ قرآن كريم به مواد درسی مدارس عربستان

با آغاز سال تحصيلی جديد در عربستان سعودی، دوره حفظ قرآن كريم به مواد برنامه درسی مدارس منطقه حائل اين كشور اضافه مي‌شود.

به نقل از پايگاه اينترنتی «محيط»، وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی موافقت خود را مبنی افزودن 5 دوره درسی جديد جهت حفظ قرآن كريم درمدارس منطقه حائل اعلام كرده است.

بنابراين گزارش، شورای عمومی آموزش و پرورش منطقه حائل به مديران مدارس اين منطقه اعلام كرد: برای برپايی دوره درسی جديد به منظور ايجاد نظم و ساماندهی قوانين جديد به سرعت تدابير لازم را اتخاذ كنند.

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/11/04.aspx?&mode=print