كمك يكصد هزار دلاری اتحاديه پزشكان عرب به مسجد الاقصی

كميته امداد وابسته به اتحاديه «پزشكان عرب» جهت حمايت از مسجد الاقصی مبلغ يكصد هزار دلار به فلسطين كمك كرد.

به نقل از شبكه خبری «نسيج»، اتحاديه «پزشكان عرب» واقع در قاهره، با صندوق موسسه امداد «الاسراء» در فلسطين توافقنامه ای را به امضاء رساند كه در پی آن قرار شد، اين اتحاديه به منظور مرمت و محافظت از مسجد الاقصی ساليانه مبلغ يكصد هزار دلار به اين موسسه اعطاء كند.

در راستای اين اهداف، كميته امداد وابسته به اتحاديه «پزشكان عرب» مبلغ يكصد هزار دلار به صندوق موسسه امداد «الاسراء» واريز كرد.

«جمال عبد السلام» مدير اجرايی كميته امداد اتحاديه پزشكان عرب گفت: اين اتحاديه ازفلسطين به ويژه مسجدالاقصی حمايت خواهد كرد.

وی در ادامه افزود: مشاركت تمامی موسسه های خيريه عربی و اسلامی در كمك به فلسطين لازم وضروری است.

گفتنی است «دكتر اغباريه» مدير موسسه «الاسراء» از«جمال عبد السلام» مدير اجرايی كميته امداد به خاطر كمك های ارسالی به فلسطين تشكر و قدردانی كرد.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/10/13.aspx?&mode=print