ايجاد امكانات رفاهی برای زايران نجف اشرف

شهرداری نجف در حال ساخت شهركی با 46 هتل برای تامين رفاه زايران حرم حضرت علی (ع) است.

يكی از مسئولان شهرداری نجف با اعلام اين خبر گفت: «با وجود طرح ساخت شهركی توريستی برای توسعه شهر نجف، زايران بارگاه حضرت علی (ع) به دليل نبود پاركينگ ، زايرسرا و ديگر امكانات با مشكلات زيادی مواجه هستند».

پس از سرنگونی حكومت صدام و امكان سفر شيعيان به عراق، ميليون ها زاير طی سه سال گذشته برای زيارت مكان های مقدس اين كشور به سوی عراق سرازير شده اند كه اين امر به دليل نبود امكانات مشكلات زيادی را بوجود آورده است.

منبع : خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/06/06.aspx?&mode=print