نشست علمای جهان اسلام در ترکیه برگزار می شود

دومین نشست اتحادیه علمای جهان اسلام، با هدف بررسی مسائل روز دنیای اسلام و مسلمانان از 19 تیر ماه به مدت سه روز در ترکیه برگزار می شود. این نشست سه روزه با حضور متفکران، عالمان و نویسندگان شناخته شده جهان اسلام برگزار می شود و ریاست آن نیز بر عهده یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان خواهد بود.

بررسی مسائل روز جهان اسلام  و مسائلی چون تحریم فلسطینیان، اشغال عراق و راهکارهای نجات مسلمانان از فشار دولت هائی که در سرزمین های اسلامی تسلط دارند از جمله مسائلی است که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . 

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/06/03.aspx?&mode=print