همایش دوسالانه "مطالعات ایرانی" در لندن برگزار می شود
همایش دوسالانه "مطالعات ایرانی" با همکاری بنیاد میراث ایران، انجمن بین المللی مطالعات ایرانی و مؤسسه مطالعات آسیای میانه لندن، 12تا 14 مرداد برگزار می شود.

در ششمین کنفرانس دوسالانه مطالعات ایرانی در لندن به موضوعات روابط صفویه و مسیحیت، فرهنگ و سیاستهای فرهنگی، عصر صفوی، عصر ساسانی، علوم و تکنولوژی پرداخته می شود.

از ایران نیز تعدادی از اندیشمندان، صاحبنظران و همچنین مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب شرکت خواهند کرد.

این همایش بلافاصله بعد از کنفرانس صدمین سال مشروطیت برگزار می شود.

در حاشیه این همایش نمایشگاه کتابی با حضور ناشرانی از ایران، اروپا و آمریکای شمالی برگزار می شود که در آن ناشران، تازه ترینهای نشر خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد.

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/05/03.aspx?&mode=print