تحليل محتوای هفت‌هزار دقيقه فيلم در جشنواره فيلم دينی

از ميان يك‌هزار فيلم رسيده به دبيرخانه نخستين جشنواره سراسری فيلم كوتاه دينی «رويش»، بيش از هفت هزار دقيقه فيلم در اين جشنواره تحليل محتوا خواهد شد.

علی صداقت‌كريمی، معاون اجرايی دومين جشنواره سراسری فيلم كوتاه دينی «رويش» ضمن اعلام خبر فوق افزود: اين فيلم‌ها به روش نمونه‌گيری تصادفی به دست آمده‌اند كه شامل فيلم‌های داستانی، مستند، پويانمايی و نماهنگ است.

وی اظهار كرد: اين نخستين‌باری است كه اين تعداد فيلم در يك جشنواره و به روش علمی تحليل محتوا مي‌شود.

كريمی ادامه داد: نتايج اين پژوهش علاوه بر انعكاس در رسانه‌ها،در قالب محصولات پژوهشی و ويژه برنامه‌های جشنواره «رويش» در دسترس فيلم‌سازان شركت‌كننده و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: با توجه به صحبت‌های فراوانی كه در خصوص اين نوع سينما وجود دارد با انجام فعاليت‌های پژوهشی هدفمند و كاربردی كه برمبنای واقعيات موجود طرح‌يزی شده باشد، ذهنيات شخصی افراد به سمت هم‌گرايی و يك‌پارچه‌سازی سياست‌ها در اين عرصه پيش مي‌رود.

منبع : خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/04/06.aspx?&mode=print