همایش بین المللی "شناخت پیامبر (ص)" برگزار می شود

همایش بین المللی"شناخت پیامبر اعظم(ص)" به منظور شناخت هر چه بهتر ابعاد وجودی آن حضرت، از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه اصفهان برگزار می شود .

شخصیت رسول الله(ص)، تعلیم و تربیت در سیره، سیره سیاسی، سیره اجتماعی، سیره اقتصادی، نظام دادرسی در عرصه رسول الله (ص)، نقش پیامبر در عرصه فرهنگ و تمدن و سیره نگاری رسول اکرم (ص)، محورهای اصلی همایش "شناخت پیامبر اعظم(ص)" است.

در بخش"شخصیت رسول الله(ص)"، موضوعاتی چون حضرت محمد از نگاه اهل بیت (ع)، از دیدگاه صحابه، از نگاه قرآن، از نگاه کتب آسمانی، هتک حرمت و ریشه های تاریخی و اهداف آن و  نگاه مستشرقان پیرامون شخصیت رسول اکرم (ص) بررسی خواهد شد .

در بخش"تعلیم و تربیت در سیره رسول الله (ص)" نیز سیره تبلیغی و آموزشی، مدیریت، منابع انسانی و جوان گرایی، شیوه های آن حضرت در مبارزه با پدیده نفاق، راههای تحقق مهرورزی و محبت، روش های رسول اکرم (ص) در ایجاد انگیزه و اعتماد سازی و نقش تاریخی رسول اکرم (ص) در تعلیم و تربیت بررسی می شود .

انتخاب کارگزاران، روابط اسلام و مسیحیت و یهودیت، مشکلات داخلی در مدینه منوره، گسترش اسلام در عصر رسول الله (ص)، پژوهش درباره نامه های پیامبر(ص)، تحلیل پیمان های رسول الله (ص)، اصلاحات سیاسی، قدرت سیاسی، بیعت، اطاعت و اصول گرایی و مصلحت در سیره رسول الله (ص) نیز از مباحثی هستند که در بخش "سیره سیاسی رسول الله(ص)" مطرح خواهند شد .

در بخش "سیره اجتماعی رسول الله (ص)"، روابط خانوادگی در عصر رسول الله (ص) و تأثیر آن در گسترش اسلام، مشورت در سیره آن حضرت، اصلاحات اجتماعی رسول الله (ص)، موقعیت و نقش زن در اجتماع، عدالت اجتماعی و طرد نژادگرایی، تعامل با جوانان، راههای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و اخلاق و راهکارهای مبارزه با خرافه گرایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

اصلاحات اقتصادی، توازن اقتصادی و عدم تمرکز ثروت، پیشرفت فنون و صنایع، استقلال اقتصادی و تجارت و کشاورزی موضوعات مورد بحث در بخش "سیره اقتصادی رسول الله (ص)" هستند .

در بخش "نظام دادرسی در عرصه رسول الله (ص)" نیز موضوعاتی چون اصلاحات قضایی، روش های جرم شناسی، شیوه های دادرسی، شیوه های امر به معروف و نهی از منکر،  ماهیت دعاوی در عصر نبوی و قضاوت در عصر رسول اکرم (ص) عنوان خواهد شد .

اصلاحات فرهنگی، توسعه فرهنگی، بنیان تمدن و فرهنگ اسلامی، هویت سازی، تبدیل عقیده به فرهنگ عمومی، بافت قبیله ای و جمعیتی مکه و مدینه منوره در عصر رسول اکرم (ص) و بازسازی تمدن اسلامی نیز تحت عنوان "نقش رسول اکرم (ص) در عرصه فرهنگ و تمدن" بررسی می شوند .

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/03/16.aspx?&mode=print