گردهمایی جوانان مسلمان پانزده کشور غربی در دانمارک برگزار می شود

جهت بررسی وضعیت جوانان مسلمان مقیم کشورهای غربی یکصد جوان از 15 کشور بمدت 3 روز از تاریخ 17 تیر در کشور دانمارک گردهم خواهند آمد. این گردهمائی در نظر دارد مسائل و معضلاتی که مسلمانان امروزه با آن گریبانگیر هستند مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

مهمترین موضوعی که این جوانان قصد دارند آن را بجد بررسی کنند معضل پیش آمده درباره کاریکاتور موهن و تحقیرآمیز به مقام والای پیامبر اکرم (ص) است.

این گردهمائی با حضور مسلمانانی از کشورهای آلمان، بلژیک، هلند، انگلستان و همچنین تنی چند از ترکهای مقیم ایالات متحده آمریکا ترتیب خواهد یافت.

هنرمند کاریکاتوریست ترکیه الاصل مقیم آمریکا، صالح ممجان، با ارائه آثار هنری خود در این گردهمائی به اهانت های وقیحانه به رسول اکرم(ص) پاسخ خواهد داد. 

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/04/03/11.aspx?&mode=print