غزليات امام خمينی (ره) به اردو برگردانده شد

غزلياتی از حضرت امام خمينی (ره) در قالب كتابی با عنوان «پنجاه غزل عرفانی امام خمينی (ره)» توسط دكتر «محمد سرفراز ظفر» شاعر، نويسنده و پژوهش‌گر پاكستانی و استاد فارسی دانشگاه ملی زبان‌های نوين اسلام آباد، به‌صورت منظوم به اردو برگردانده و چاپ شد.

 به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اين شاعر پيش از اين يك‌صد و ده غزل از امام خمينی (ره) را باعنوان «شكوفه‌های عرفان» به زبان اردو برگردانيده بود.

اين كتاب كه به كوشش مركز تحقيقات فارسی ايران و پاكستان منتشر شده است، دربر گيرنده‌ی غزليات امام خمينی (ره) به زبان اردو است.


 

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/03/22/13.aspx?&mode=print