بیش از هزار عنوان کتاب در نیمه اول خرداد ماه سال 1385 منتشر شد

1459 عنوان کتاب در نیمه اول خرداد ماه سال 1385 در کشور منتشر شده است .

براساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی موسسه خانه کتاب ، این کتاب در شمارگان پنج میلیون و 770 هزار و 720 جلد منتشر شدو شمارگان متوسط هر عنوان 3955 جلد بود .

این 1459 عنوان در یک میلیارد و 186 میلیون و 650 هزار صفحه انتشار یافت و هر کتاب به طور متوسط در 205 صفحه به چاپ رسیده است.

از میان 1459 عنوان کتابی که در نیمه اول خرداد ماه منتشر شد، 684 عنوان ( 47 درصد ) چاپ نخست و 775 عنوان (53 درصد ) چاپ مجدد، 1069 عنوان (73 درصد) تالیف و 390 عنوان (27 درصد) ترجمه بوده است.

در پانزده روز اول خرداد ماه امسال، بیشترین کتاب ها با 377 عنوان در موضوع ادبیات منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوع های دین با 207 عنوان، علوم عملی با 199 عنوان، علوم اجتماعی با 173 عنوان، زبان با 129 عنوان، علوم طبیعی و ریاضیات با 102 عنوان، فلسفه با 75 عنوان، کلیات با 71 عنوان، هنر با 67 عنوان و تاریخ و جغرافیا با 59 عنوان قرار گرفته اند.

همچنین از 1459 عنوان کتابی که درنیمه اول خرداد منتشر شد، 1290 عنوان در تهران و 169 عنوان در شهرستان ها به چاپ رسیده اند.

در نیمه نخست خرداد ماه، از 1459 عنوان کتاب منتشر شده، 321 عنوان (22درصد) برای کودکان و نوجوانان و 196 عنوان (13 درصد) کتاب کمک درسی و آموزشی اختصاص داشته است.

در این مدت، کتاب " القرآن الکریم " از انتشار احیاء کتاب در 100 هزار نسخه منتشر شد که بیشترین شمارگان را داشت.

هم چنین کتاب نشان از بی نشانی ها از انتشارات جمهوری با بهای 400 هزار ریال گران ترین و کتاب صلوات از انتشارات بنیاد خیریه الزهرا، دفتر امور فرهنگی با بهای 900 ریال ارزان ترین کتاب در این مدت بود .

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/03/21/05.aspx?&mode=print