اولین جلسه ستاد احیاء زکات استان تهران برگزار شد

اولین جلسه ستاد احیاء زکات استان تهران با حضور نمایندگان سازمان های تبلیغات اسلامی ، تعاون روستایی ، مدیریت و برنامه ریزی ، جهاد کشاورزی ، امام جمعه موقت تهران و معتمدین محلی ، به میزبانی کمیته امداد استان تهران برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای عملی جهت جمع آوری زکات به اهمیت احیا این فریضه الهی پرداخته شد.

همچنین مقرر شد سازمان تبلیغات اسلامی که متولی اعزام مبلغین مذهبی به روستاها است ، ضمن تشکیل کلاسهای آموزشی و توجیهی جهت این عزیزان ، با حضور در کلاسهایی که از سوی سازمان جهاد کشاورزی برگزار می گردد نیز به ترویج این سنت الهی بپردازد.

در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته امداد استان تهران ضمن تلاش مجدانه در راستای تبلیغ پیرامون اهمیت پرداخت زکات ، با همکاری سازمان تعاون روستایی در مراکز خریدی که از سوی سازمان مذکور تعیین می گردد حضور یافته و در مکانی که جهت دریافت زکات از کشاورزان اختصاص می یابد به انجام وظیفه بپردازد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/03/21/03.aspx?&mode=print