همایش "دین در خاورمیانه" در لندن برگزار می شود

کارشناسان دین و خاورمیانه روز شنبه 20 خرداد ماه در موزه بریتیش لندن گردهم می آیند تا درباره تأثیر تفکرات دینی خاورمیانه در جهان بحث و گفتگو کنند. این همایش یکروزه توسط موزه بریتیش لندن برگزار می شود و کارشناسان موضوع دین در خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

این همایش کارشناسانی را درباره دین گردهم جمع می کند که از میان آنها می توان به اولریک الخمیس، منسف بن عبدجلیل، دان کوهن شربوک و آنتونی او ماهونی اشاره کرد.

این کارشناسان به بررسی غنا و تنوع دینی در خاورمیانه امروز پرداخته و تأثیر تفکر دینی این منطقه را بر جهان مورد بررسی قرار می دهند .

منبع: خبرگزاری مهر

 
Logo
https://old.aviny.com/News/85/03/20/07.aspx?&mode=print