تبليغات رسانه‌ای دانمارك برای معرفی اسلام در اروپا

روزنامه دانماركی «برلينسكه تيذن» تبليغات رسانه‌ای از طريق روزنامه‌ها را برای معرفی اسلام و مسلمانان در اروپا آغاز كرد.

به نقل از روزنامه عربستانی «الوطن»، تاكنون 20 روزنامه‌نگار برای شركت در اين طرح تبليغاتی اعلام آمادگی كرده‌اند.

اين طرح كه در پی اقدام روزنامه دانماركی «جيلاند بوستن» درچاپ كاريكاتور موهن پيامبر (ص) صورت می گيرد چندين ماه به‌طول مي‌انجامد.

تهيه گزارش، تفاسير خبری و عكس های مرتبط با آيين وفرهنگ و تمدن اسلامی از موضوعات اين طرح تبليغاتی رسانه ای به شمار مي‌رود.

همچنين روزنامه «جيلاند بوستن» كه عامل اصلی چاپ كاريكاتورهای موهن به پيامبر (ص) بود پس از رويارويی با خشم و اعتراض مسلمانان به منظور دلجويی از پيروان آيين نبوی (ص) ازنخست وزير خواست با 11 سفير مسلمان برای بررسی مسايل پيش آمده گفتگويی در دانمارك انجام پذيرد كه در پی رد درخواست مذكور از سوی نخست وزير دانمارك اين روزنامه اقدام« راسموسن »را محكوم كرد.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/03/18/04.aspx?&mode=print