"عبادت" ارتقاء نفس انسان را موجب می شود

عضو مجمع تحقیقات اسلامی قطر معتقد است که عبادت پژواک عبادت خالق هستی و انجام امور خیر برای انسان و برای جامعه است که زمینه ای برای ارتقاء نفس آدمی و ترفیع درجات نزد خداوند متعال را فراهم می آورد.

به نقل از الشرق، دکتر مصطفی الشکعه استاد تمدن دانشگاه و عضو مجمع تحقیقات اسلامی قطر طی نشستی به کوتاهی انسان در مورد ابعاد مختلف دین اسلام اشاره کرد و گفت: فهم دین و اطلاع از فلسفه آن نقش بزرگی در پیشرفت و ترقی انسانها در تمامی مراحل زندگی به عهده دارد.

دکتر الشکعه اظهار داشت: عبادت در اسلام منجر به تربیت و تزکیه نفس شده و تحکیم و تثبت مکارم اخلاقی و ایمانی را به دنبال دارد.

وی با تأکید بر اینکه ایمان به خدا و عبادت او یکی از مراحل تربیت نفس است و منجر به موفقیت انسانها در همه مراحل زندگی انسانها می شود، تصریح کرد: عبادت کردن امور خیر را منعکس می کند و زمینه ای برای ارتقاء نفس آدمی و ترفیع درجات انسان را نزد خداوند متعال فراهم می آورد.

دکتر مصطفی الشکعه عبادت را انجام فرایض الهی و امور خیر، تلاش در کمک به دیگران و عدم آزار و اذیت یکدیگر توصیف کرد.

دکتر محمد داوود استاد تحقیقات اسلامی دانشگاه قطر نیز در این مورد اظهار داشت: همه انسانها دارای فطرتی خدایی هستند، این فطرت در مراحل مختلف زندگی باید تقویت و در راه خدا به کار گرفته شود. بنابراین پیروی از آموزه های دینی و تعالیم اسلام انسان را به فطرت خداوندی اش نزدیک می کند.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) به ادب و خلق و خوی اسلامی در تعامل با دیگران بسیار تأکید کرده است، یاد آور شد: نبی اکرم (ص) به منظور تحکیم و تثبیت ارزشهای اساسی اسلام مبانی و موازینی را در نظر گرفته است که امروزه مسلمانان با رجوع به آیات قرآنی که سرچشمه و منبعی معتبر برای نجات بشریت به شمار می رود می توانند مسیر سعادت را پیدا و به غایت انسانیت دست یابند.

 

منبع: خبرگزاری مهر
 
Logo
https://old.aviny.com/News/85/03/17/07.aspx?&mode=print