اعتراض زنان تونسی به كشف حجاب در این كشور

فعالان دانشجویی دانشگاه های تونس از اقدام دولتمردان تونسی مبنی بر جلوگیری از حضور زنان با حجاب در دانشگاه انتقاد كردند.

به نقل از «محیط»، مدیریت دانشگاه‌های تونس این ممنوعیت را در راستای انجام دستورات صادره از سوی وزارت آموزش دانست.

به تازگی پایگاهی خبری به نام «العربیه نت» كه مدعی است مستقل عمل می كند در خبرهایش آورده: جلوگیری از حضور دانشجویان با حجاب در امتحان تصمیمی قانونی است.

این شبكه ادعا كرده كه این اقدام برای اجرای قانونی است كه در آن تونسی‌ها از پوشیدن لباس‌های ملی و قومی‌شان منع شده‌اند.

اما این دلیل تراشی دولت مانع اعتراض زنان مسلمان به این قانون نشده است انها عقیده دارند این كار زیرپا گذاشتن آزادی‌های فردی و اعتقادات كسانی است كه تحت قوانین كشور زندگی می‌كنند.

یكی از دانشجویان در گفت‌وگویی كه با پایگاه خبری «المعلومات العربیه» گفت:نگهبانان دانشگاه پایتخت روز امتحان،دانشجویان را وادار به برداشتن حجاب كرده و بعد اجازه ورود دادند.

او در ادامه افزود: من درخواست آنها را نپذیرفته و كمی بعد از شروع امتحان از در پشتی دانشگاه دور از چشم نگهبانان وارد شدم.

بانوی محجبه دیگری در این باره گفت: با امضای تعهد نامه‌ای كه در آن از من خواسته شده بود تا در آینده بدون حجاب وارد دانشگاه شوم. وی این طور ادامه داد كه مدیریت دانشكده كارت دانشجویی‌شان را به خاطر داشتن حجاب گرفته است. این دانشجوی مسلمان عقیده دارد این سرنوشت همه دختران دانشجو در دانشگاه‌ها خواهد بود.

گفتنی است رییس جمهور تونس «زین العابدین» در سال‌ها ی گذشته خواستار كشف حجاب زنان تونسی شده بود.

همچنین وزیر امور دینی تونس «ابوبكر الاخزوری» در مصاحبه‌ای مشهور در ژانویه گذشته منع حجاب را با این جمله توجیه كرده بود كه «لباس ملی تونس از خارج وارد می‌شود» و به این وسیله به شعارهای سیاسی متوسل شده بود.

در پایان این گزارش آمده كه گروهی از دانشجویان دختر و پسر در برخی دانگشاه‌های پایتخت در حمایت از آزادی‌ها و حقوق فردی تجمعانی داشته‌اند.

Logo
https://old.aviny.com/News/85/03/11/03.aspx?&mode=print