تشرف 4200 تبعه خارجی به اسلام در يك شهر عربستان

نزديك به 4200 تبعه خارجی از كشورهای مختلف طی 10 سال گذشته در شهر الهمراه عربستان مسلمان شده اند.

موسسه آموزش اسلامی شهر الهمراه با اجرای برنامه های آموزشی در 10 سال گذشته توانسته است بيش از 4200 خارجی را به اسلام دعوت كند.

بدر الاولاين، مدير موسسه آموزش اسلامی گفت: تشويق همكاران مسلمان اين افراد به پذيرش اسلام و نيز درك ايشان از حقيقت الهی اسلام پس از شركت در كلاس های آموزشی موسسه ما، دو عامل اساسی در گرايش خارجی های مقيم عربستان به اسلام بوده است.

اسماعيل ابوطالب، مدير روابط عمومی موسسه نيز گفت: برگزاری سفر حج واجب و عمره مفرده و همچنين برگزاری كلاس های هفتگی قرائت قرآن و معارف اسلامی از برنامه های ما برای تازه مسلمانان است.

گفتنی است حكومت عربستان سالانه با صرف هزينه ای گزاف برنامه های گسترده ای را برای تبليغ اسلام، البته اسلام وهابی، ميان غير مسلمانان و غير وهابيون به اجرا در می آورد كه در اين زمينه توجه بيشتر متوليان امور تبليغی و ترويجی اسلام ناب محمدی امری ضروری و مهم است كه غفلت از آن می تواند اثرات مخرب و غير قابل جبرانی را در دراز مدت به همراه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/85/02/30/04.aspx?&mode=print