عرضه‌ی هزار كتاب با موضوع پيامبر اعظم (ص) در نمايشگاه كتاب

به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) هزار عنوان كتاب با موضوع حضرت رسول اكرم (ص) در بخش مكتوب نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران به نمايش گذاشته شده است.

بخش مكتوب نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران با موضوع پيامبر اعظم (ص) از سه بخش كتاب، پايان‌نامه و نرم‌افزار تشكيل شده است.

در بخش كتاب موضوعات كتاب‌ها شامل پيامبر (ص) و كودكان، تاريخ زندگی پيامبر (ص)، صحابه‌ی پيامبر (ص)، فضايل و مناقب پيامبر (ص)، اديان الهی و پيامبر (ص)، سيره‌ی نبوی، احاديث و روايات و جنگ‌های پيامبر (ص) است.

بخش پايان‌نامه نيز شامل 350 پايان‌نامه است كه موضوعاتی از قبيل صحابه، فلسفه‌ی بعثت، مسئله‌ی خاتميت، سيمای تربيتی و شخصيتی پيامبر (ص)، سيره‌ی فرهنگی، شناخت پيامبر (ص) از ديدگاه قرآن و .. است.

هم‌چنين نرم‌افزارهای اين بخش نيز كه در قالب لوح‌های فشرده ارائه شده است، دربرگيرنده‌ی 45 نرم‌افزار در موضوعات مرتبط با پيامبر اعظم (ص) است.

اين كتاب‌ها در سالن 26A واقع در بخش مكتوب نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران به نمايش گذاشته شده است.

منبع : خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/02/16/03.aspx?&mode=print