نشست سالانه "شورای علمای مسلمان" در اردن برگزار می شود
نشست سالانه "شورای علمای مسلمان" به منظور تحکیم گفتگوهای مثبت میان شوراها و سازمانهای اسلامی با سازمانهای کشورهای غربی و رفع درگیریهای منطقه ای طی دو روز 2 و 3 می ( 12 و 13 اردیبهشت) در اردن برگزار می شود.

به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی، اجلاس سالانه" شورای علمای مسلمان" سه شنبه و چهارشنبه، 12 و 13 اردیبهشت با حضور شخصیتهای برجسته دینی و سیاسی از 25 کشور اسلامی و غیر اسلامی در منطقه بحر المیت در جنوب اردن برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این اجلاس دو روزه به ارائه راههای تضمین کننده تحکیم گفتگو و تفاهم سازنده میان شوراهای سیاسی، فرهنگی و اطلاع رسانی در کشورهای اسلامی با نظیر آنها در کشورهای غربی می پردازند.

شرکت کنندگان در اجلاس مذکور به ایجاد راه حلهای صلح آمیز به منظور رفع درگیریها و زدوخوردهای موجود در منطقه می اندیشند.

در اجلاس فوق عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب به ارائه موضوعاتی مربوط به خاورمیانه و در رآس آن مسئله فلسطین و وضعیت عراق می پردازد.

 

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/02/11/06.aspx?&mode=print