اعزام 10 نفر از منتخبان قرآنی خوزستان به مسابقات کشوری قرآن یزد

10 نفر از برگزيدگان مسابقات قرآنی استان خوزستان به مسابقات كشوری اين رشته كه ارديبهشت ماه جاری در يزد برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

زارع، مدير كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان با ذكر اين مطلب عنوان كرد: افراد شركت‌كننده در مسابقات استانی حفظ، قرائت و تفسير قرآن كريم از برگزیدگان شهرهای آبادان، خرمشهر، انديمشك، اهواز، شوش و دزفول هستند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این مسابقات به ترتیب در رشته‌های حفظ 30 جزء، 20 جزء، قرائت، تفسير و درك مفاهيم به رقابت می‌پردازند.

مدير كل اوقاف و امور خيريه خوزستان گفت: 10 نفر از منتخبان اين مسابقات ارديبهشت ماه جاری برای شركت در مسابقات كشوری عازم يزد می‌شوند.

همچنين، این سازمان در سال جاری مسابقات قرآن دیگری را در سطح این استان برگزار می‌کند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Logo
https://old.aviny.com/News/85/02/04/04.aspx?&mode=print