چاپ قرآن كريم به زبان پشتو در افغانستان

وزير فرهنگ و جوانان افغانستان از آغاز فعاليت برای چاپ قرآن كريم به زبان پشتو در اين كشور خبر داد.

به نقل از Online news، «سيد مختوم رحيم»، وزير فرهنگ و جوانان افغانستان با بيان اين مطلب افزود: چاپ قرآن كريم به زبان پشتو اولين‌بار در طول تاريخ كشور افغانستان صورت می‌گيرد.

وی خاطرنشان كرد: ترجمه اين قرآن به زبان پشتو که توسط شورايی از كارشناشان صورت گرفت دارای 1230 صفحه است.

وی در پايان گفت: کار ترجمه اين قرآن به زبان پشتو شش ماه به طول انجاميد و کار چاپ آن توسط انتشارات دولتی در كابل آغاز شده است.

منبع : خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Logo
https://old.aviny.com/News/85/01/28/10.aspx?&mode=print