کتاب "تاریخ دین" جهت تدریس در مدارس تاجیکستان تدوین می شود
کمیتة امور دینی تاجیکستان تصمیم گرفت نسبت به تدوین کتاب "تاریخ دین" جهت تدریس در مدارس کشور اقدام نماید.

به نقل از رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در تاجیکستان، رشیداف معاون کمیته امور دینی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان اظهار داشت: اکنون در تاجیکستان 234 مسجد جامع ، 2865 مسجد غیرجامع، 19 مدرسه ، یک دانشگاه اسلامی و 86 سازمان دینی غیراسلامی فعال هستند.

وی گفت: با توجه به اینکه 97% مردم کشور مسلمان هستند، کمیته امور دینی تصمیم گرفت نسبت به تدوین کتاب "تاریخ دین" جهت تدریس در مدارس کشور اقدام کند.

رشیداف اظهار داشت: اکنون 140 نفر به طور رسمی و حدود 1000 نفر به طور غیررسمی در دانشگاههای کشورهای مصر، عربستان، مالزی، ایران، پاکستان و ترکیه به تحصیل علوم دینی اشتغال دارند و کمیته خواهان آن است که آنها پس از پایان تحصیلات به کشور خود مراجعت نموده و فعالیت کنند. 

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/01/21/05.aspx?&mode=print