همایش "اسوه حسنه" برگزار می شود
همایش "اسوه حسنه"، به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص) جهت تبیین و معرفی مقام شامخ رسول الله و خاندان پاک وی، از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

طرح  معرفت الله و عشق و محبت به خدا در سیر، پیامبر (ص) و خداندان پاکش ، قرآن و عترت ، عبادت و دعا، صبر و استقامت در راه حق، کرامت انسانی و حقوق بشر در سیره پیامبر و خاندان پاکش ، ارزش و آزادی انسان در سیره پیامبر از جمله محورهای پیش بینی شده برای این برنامه است .

علم و دانش در روش حضرت محمد(ص)، زن و خانواده ، جوانان در سیره پیامبر(ص) ، احسان و عدالت، سیاست و حکومت ، دولت و دشمن در سیره پیامبر و خاندان پاکش ، پیامبران و ادیان الهی دیگر در سیره پیامبر، صلح و جنگ، زیبا شناسی  و طبیعت و محیط زیست در سیره پیامبر اعظم (ص) و خاندان پاکش از دیگر موضوعات اعلام شده برای همایش " اسوه حسنه" است .

علاقمندان تا 30 اردیبهشت ماه برای ارسال آثار خود فرصت دارند. تاریخ دقیق برگزار همایش پس از دریافت مقالات و بررسی آنها تعیین خواهد شد .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/01/19/06.aspx?&mode=print