همایش " مشکلات جهان اسلام" فردا در مصر آغاز می شود

همایش 4 روزه " مشکلات جهان اسلام و راههای رفع آن در سایه جهانی شدن" فردا پنجشنبه 6 آوریل ( 17 فروردین) در مصر برگزار می شود.

به نقل از نسیج، همایش " مشکلات جهان اسلام و راههای رفع آن در سایه جهانی شدن" با مشارکت نخبگان و شخصیتهای برجسته از جهان عرب و غیر عرب از فردا پنجشنبه 6 تا 9 آوریل( 17 تا 20 فروردین) در مصر برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این همایش ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی جهان اسلام را مورد بحث قرار داده و با مرزبندی میان مفاهیم جهانی و روند جهانی شدن بی آنکه آنها را یکسان بنگرند، بررسی می کنند و نیز به تأثیرات جهانی شدن بر نظام بین المللی و معیارهای دوجانبه آن اشاره می کنند.

این همایش 4 روزه، تأثیر روند جهانی شدن بر مؤسسات بین المللی و منطقه ای، مشکلات جهان اسلام و چگونگی راههای رفع آن را مورد بررسی قرار می دهد . 

برای همایش مذکور بررسی محورهای چون مفاهیم دفاع از منظر دین، مبارزه با ارعاب و مقاومتهای مشروع، بررسی برخی از مسائل اقتصادی، مؤسسات مالی اسلامی، اقتصاد در سایه جهانی شدن پیش بینی شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/85/01/16/03.aspx?&mode=print