پيام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت حلول سال 1385

مقام معظم رهبری مقارن با شب اربعين حسينی و همزمان با حلول سال نو پيامی خطاب به ملت ايران فرمودند که متن کامل ‌آن به شرح ذيل می آيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا مقلب القلوب و الابصار، يا مدبر الليل و النهار، يا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال.

امسال، اول فروردين با ايام اربعين حسينی همراه است، اربعين هم خود يک فروردين ديگر است. اولين شکوفه های عاشورايی در اربعين شکفته شد. اولين جوشش های چشمه ی جوشان محبت حسينی - که شط هميشه جاری زيارت  را در طول اين قرن ها به راه انداخته است - در اربعين پديد آمد. مغناطيس پرجاذبه ی حسينی ، اولين دلها را در اربعين به سوی خود جذب کرد؛ رفتن جابربن عبدالله وعطيه به زيارت امام حسين در روز اربعين، سرآغاز حرکت پربرکتی بود که در طول قرن ها تا امروز، پيوسته و  پی درپی اين حرکت پرشکوه تر، پر جاذبه تر و پرشورتر شده است و نام و ياد عاشورا را روز به روز در دنيا زنده تر کرده است.

تصادف اول فروردين با اربعين حسينی، در حقيقت تقارن دو فروردين است؛ تقارن دو بهار است. ضمن تسلت به همه مومنين و همه شيعيان و مسلمانان به مناسبت اربعين  حسينی، عيد نوروز وآغاز بهار را به ايرانيان و به ديگر ملتهايی که عيد نوروز را گرامی می دارند، تبريک عرض می کنم؛ بالخصوص به ايثار گران کشورمان و به خانواده های مجاهد و ايثار گری که با همه وجود و توان خود، در راه اعتلای اسلام وايران تلاش کردند.

خوشبختانه کشوربا قطع نظر از بهار طبيعت، دربهار اميد و حرکت و نشاط است. روی کار آمدن يک دولت مردمی، و حماسه  خدمت رسانی وشورو نشاط جوانان درعرصه های مختلف، کشور را در فروردينی از اميد و نشاط قرار داده است و عيد واقعی برای همه ملت، چنين وضعيتی است. اينها همه از برکات مشارکت عمومی و همبستگی ملی است که ملت ايران در سال 84 آن را سرلوحه کار وتلاش خود قرارداد. موفقيت های ملت -چه در زمينه حضور مردمی و مشارکت عمومی، چه در نشان دادن شاخص های همبستگی ملی- در سال 84 درخشان بود. انتخابات پرشکوه و حضور مردمی پرشور و تشکيل يافتن يک دولت برخاسته از مردم و متعهد به خدمت رسانی؛ و پيشرفت ها و موفقيت هايی در زمينه های گوناگون در کشور، از موفقيت های بزرگ ملت ما در سال 84 بود.

درست است که درکنار اين موفقيت های بزرگ، تلخی و سوانح و فقدان های دردناک و جفاهايی هم داشتيم -چه به حرمت پيامبر اکرم، چه به قداست حريم عسکريين،چه به ياد شهيدان گرامی، چه به عزت ملت ايران- که آنها را درسال گذشته ملت ايران آزموده ؛ اما عزم انقلابی برآن است که به حول وقوه الهی، از تلخی ها، پلکانی به سوی شيرينی ها بسازيم و سختی ها را به سختکوشی ها تبديل کنيم؛ اين درس اسلام و درس پيامبر عظيم الشان اسلام است.

دراين مقطع زمانی، ياد و نام مبارک پيامبراعظم از هميشه زنده تر است؛ و اين يکی از تدابير حکمت والطاف خفيه ی الهی است. امروز امت اسلام و ملت ما بيش ازهميشه به پيغمبراعظم خود نيازمند است؛ به هدايت او، به بشارت و انذار او، به پيام و معنويت او و به رحمتی که او به انسانها درس داد وتعليم داد. امروز درس پيغمبر اسلام برای امتش و برای همه بشريت، درس عالم شدن، قوی شدن، درس اخلاق و کرامت، درس رحمت، درس جهاد وعزت، و درس مقاومت است. پس نام امسال به طور طبيعی ، نام مبارک پيامبر اعظم است. در سايه ی اين نام و اين ياد، ملت ما درس های پيغمبر را بايد مرور کند و آنها را به درسهای زندگی و برنامه های جاری  خود تبديل کند. ملت ما به شاگردی مکتب نبوی و درس محمدی (صلی الله وعليه واله) افتخار می کند. ملت ما پرچم اسلام را در ميان امت اسلامی با استقامت و استحکام برافراشته است؛ سختی ها را تحمل کرده است و کاميابی های حضور دراين ميدان شرف و افتخار را ديده است و به فضل الهی، کاميابی های بيشتر در راه است.

ما دراخلاق پيغمبر، درس عزت پيامبر اعظم، درس علم آموزی و درس رحمت و کرامت و درس وحدتی را که ايشان به ما داد و درس های زندگی ماست، بايد دربرنامه زندگی خوديمان قرار بدهيم.

امروز دولتی مصمم و خدمتگزار در وسط ميدان، با مردمی آماده به کار و سرشار از اميد وبا جوانانی پرشور و با استعداد، در اين سرزمين حضور دارند و اين نويد بزرگی برای آينده کشور وملت ماست.

از خداوند متعال خواهانيم که روح مطهر پيامبر اعظم را از ما خشنود کند و برکات خود را به آن پيامبر رحمت و عزت و به امت او روزبه روز افزون فرمايد؛ و قلب مقدس ولی عصر (ارواحنا فداه) را از ما شاد کند و ما را در پيمودن اين راه دشوار موفق و مويد بدارد و روح شهيدان عزيز وروح مطهر امام بزرگوار ما را در جوار اولياء و بندگان صالحش، سرشار از نعمت خود قرار دهد.

                                                                                                                   والسلام عليکم ورحمه الله وبرکاته

Logo
https://old.aviny.com/News/85/01/01/03.aspx?&mode=print