همایش " آزادی در اسلام " در مصر برگزار شد
در پی انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز از سوی رسانه های غربی، روز گذشته همایشی با عنوان" آزادی در اسلام" به منظور بررسی جایگاه آزادی و مرزهای آن در مصر برگزار شد.

به نقل از محیط، عادل عبدالباقی مشاور رئیس کمیته فرهنگی قاهره درهمایش یکروزه " آزادی در اسلام" اظهار داشت: اسلام حدود 14 قرن است که به حقوق بشر، عدالت، مساوات و برابری میان انسانها تأکید می کند و هرگونه تجاوز از این حدود، دشمنی با جهان اسلام و عرب به شمار می رود.

وی با اشاره به آموزه های مهم اسلام گفت: این دین  در هر شرایطی انسان را به مساوات و آزادی دعوت می کند، اسلام به مسلمانان توصیه کرده است که با غیر مسلمانان با عدالت، نیکی و بخشش رفتار کنند.

عبدالباقی افزود: باید چهره مخدوشی که از اسلام به جا مانده است را با ارائه مفاهیم صحیح آن در غرب از بین ببریم و جایگاه و موقعیت این دین را به خوبی تبیین کنیم.

دکتر نبیل حلمی استاد قانون بین المللی در این همایش تصریح کرد: راههای قانونی بسیاری به منظور احترام به حقوق بشر وجود دارد و باید به منظور مبارزه با حملاتی که علیه عرب  و مسلمانان صورت می گیرد، از راههای قانونی استفاده کنیم.

این همایش یکروزه به منظور بررسی مرزهای آزادی در رسانه های گروهی، به ویژه روزنامه، از سوی روزنامه نگاران مصری و با حمایت شوراهای فرهنگی مصر در این کشور برگزار شد.

منبع: خبر گزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/12/14/05.aspx?&mode=print