افزایش ظرفیت اعزام زائران به عتبات از اول اسفند آغاز می شود
معاون سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به تعهد شرکت امنیتی عراقی برای تامین امنیت زائران ایرانی در عتبات عالیات و همچنین به دلیل بهبود شرایط هتلها ، از اول اسفند ظرفیت اعزام زائران به روزانه 1500 نفر افزایش پیدا می کند.

ابوالحسن رضوی با اشاره به تکذیب توقف اعزام زائران به عتبات عالیات ، افزود: در حال حاضر اعزامها از مرزهای شلمچه و مهران همچنان ادامه دارد و توفقی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: هم اکنون روزانه 250 نفر از استانهای مختلف کشور از طریق دفاتر زیارتی مجاز به عتبات عالیات سفر می کنند و قرار است بزودی ظرفیتها افزایش پیدا کند. به طوری که بر اساس اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته ظرفیت اعزامها به روازنه 1500 نفر خواهد رسید.

معاون سازمان حج و زیارت در مورد فراهم شدن امنیت زائران در عتبات ، تاکید کرد: شرکت امنیتی عراقی "احسان" متعهد شده امنیت زائران ایرانی را فراهم کند ، به همین علت ظرفیت اعزامها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین شرایط هتلها نیز برای مستقر شدن زائران نسبت به گذشته بهتر شده است. 

 

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/11/08/13.aspx?&mode=print