100 نفر در بورکینا فاسو مسلمان شدند
به دنبال اعزام 5 گروه مبلغ اسلامی از سوی کمیته مسلمانان آفریقا و ارائه آگاهیهای لازم در مورد اسلام، 100 نفر از ساکنان روستایی در بورکینا فاسو مسلمان شدند.

کمیته مسلمانان آفریقا به منظور اشاعه اسلام و تبیین جایگاه این دین فعالیتهای مداوم و مستمری ارائه می دهد که از جمله آنها اعزام گروه های مبلغ اسلام به کشورهای آفریقایی، جهت معرفی دقیق و صحیح اسلام  است .

کشور بورکینا فاسو با مساحت 275 هزار کیلومتر مربع در منطقه استوایی غربی بین غنا و مالی قرار گرفته است . مردم این کشور از نژاد موسیس بوده و زبان رسمی آنان فرانسه است . از ادیان رایج در این کشور می توان به اسلام اشاره کرد .

نوع حکومت این کشور جمهوری دموکراتیک است  . بورکینا فاسو  در سال 1960 از فرانسه مستقل شد و 20 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل متحد درآمد .

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/11/05/10.aspx?&mode=print