عزاداری عاری از خرافات و آسیبهای اجتماعی مورد تشویق قرار می گیرد
به منظور ترویج فرهنگ صحیح عزاداری و احیای عزاداری شایسته ایرانی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منطقه بازار را سیاهپوش می کند تا با الگو برداری از آن، عزاداری صحیح و عاری از آسیبهای اجتماعی را ترویج کند .

مبارزه با خرافه پرستی و اقدامات نادرست در عزاداری ها و همچنین احیاء سنتهای صحیح عزاداری از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است .

شناسایی و معرفی بهترین عزاداری از دیگر اقدامات سازمان فرهنگی هنری شهرداری در محرم امسال برای ترویج فرهنگ صحیح عزاداری است .

در همین راستا سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران در قالب طرحی با عنوان " عطر سیب " کمکهای مالی به هیئتهای مذهبی ارائه خواهد کرد . هیئتها با مراجعه به نمایشگاهی که در مصلای تهران برگزار می شود، اقلام مورد نیاز خود را دریافت می کنند .

این سازمان همچنین با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، با اعزام مبلغ و سخنران از هیئتهای مذهبی دانش آموزی و ودانشجویی حمایت فرهنگی خواهد داشت .

بر اساس این گزارش امسال برای نخستین بار و با همکاری نیروی انتظامی یک رابط از هر هیئت به عنوان " همیار پلیس" مسئولیت کنترل، نظارت و برقراری نظم را در مراسم عزاداری بر عهده خواهد داشت

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/11/05/09.aspx?&mode=print