همایش "تأثیر عرفای مسلمان بر ساختار فرهنگی پنجاب" آغاز شد
همایش دو روزه " تأثیر عرفای مسلمان بر ساختار فرهنگی پنجاب در دوره میانه" صبح امروز در هندوستان آغاز شد .

این همایش دو روزه با همکاری و مشارکت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و گروه تاریخ دانشگاه پنجاب برگزار می شود.

بیست تن از محققان و اندیشمندان هند و پاکستان مقالات خود را درباره تأثیرات عرفای آسیای میانه، روش اعتقادی عرفان اسلامیه و شخصیت عرفای منطقه پنجاب و آرامگاههای عرفا در پنجاب ارائه می دهند .

تجربه و تحلیل متون مقدس، خصوصیات شعر عرفانی، فرهنگ ناشناخته تصوف و تأثیرات عرفان اسلامی با رسوم سایر ادیان از دیگر موضوعاتی است که در همایش فوق مطرح می شوند .

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/09/23/07.aspx?&mode=print