دانشکده علوم و معارف دفاع مقدس تاسیس می شود
دانشکده علوم و معارف دفاع مقدس جهت پیشگیری از کمرنگ شدن فرهنگ دفاع مقدس در گذر زمان و بنا به پیشنهاد رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاسیس می شود.

سردار سرتیپ پاسدار میرفیصل باقرزاده با اعلام این خبر در مورد اهداف و چگونگی تشکیل این دانشکده اظهار داشت: زمانی یک اندیشه و یک مکتب در بستر زمان جاودانه و پویا می ماند که پاسدارانی تیزبین، امین و هوشمند با دو بال علم و عمل برای حفظ و صیانت از آن در صحنه باشند.

وی اضافه کرد: به همین منظور و به جهت پیشگیری از کمرنگ شدن فرهنگ دفاع مقدس در گذر زمان و بنا به پیشنهاد رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دانشکده علوم و معارف دفاع مقدس تاسیس می شود.

"میرفضل باقرزاده" یادآور شد: این دانشکده با هدف ایجاد پشتوانه ای علمی و متدیک جهت نظام بخشی به فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مرتبط با دفاع مقدس و تداوم جریان فرهنگ دفاع مقدس در لایه های گوناگون اجتماعی ایجاد می شود.

وی یادآور شد: به همین منظور سردار سرتیپ پاسدار "احمد سوداگر" بعنوان مسئول امور راه اندازی و تاسیس دانشکده موصوف تعیین شده اند. وی از فرماندهان با سابقه، هوشمند و صاحب نبوغ است که با بکارگیری کلیه فرماندهان و پیشکوستان دفاع مقدس، هیات علمی این دانشکده را تشکیل خواهند داد.

"میرفضل باقر زاده" خاطرنشان کرد: انتظار می رود این اقدام بتواند بخشی از انفکاک موجود بین دو حوزه پژوهش و عملیات های فرهنگی در سطح کشور را کاهش داده و ضمن تربیت دانشجویان مستعد، راه را برای جاودانگی و پویایی فرهنگ دفاع مقدس که برگرفته از فرهنگ عاشور است، هموار سازد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اضافه کرد: این دانشگاه بعنوان رسمی ترین و معتبرترین مرکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور در امر دفاع مقدس، عطش و نیاز همه جویندگان را از سراسر جهان پاسخگو خواهد بود. دانشجویان این دانشکده پس از فراگیری علوم و معارف دفاع مقدس بعنوان مروجان فرهنگ عاشورایی در بخش های فرهنگی کشوری و لشکری می توانند فعالیت داشته باشند.

وی یادآور شد: بزودی اساسنامه، ارکان و تشکیلات دانشکده علوم و معارف دفاع مقدس در کمیته ای زیر نظر سردار سرلشکر پاسدار رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تدوین خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/09/23/03.aspx?&mode=print