دومین بیانیه "حمایت از کودکان در جهان اسلام " صادر شد
به دنبال برگزاری همایش " حقوق کودکان در اسلام" دانشگاه الازهر دومین بیانیه خود را به منظور حمایت و رشد کودکان در جهان اسلام صادر کرد.

این بیانیه به منظور حمایت و توجه به کودکان، با استناد به قرآن و سنت نبوی است که مسائل مهم  کودکان در زمینه سلامتی و آموزش آنها را در بر می گیرد.

این بیانیه اساسی ترین مسائل مربوط به کودکان از جمله حق کودکان در زندگی و سلامتی و حق کودکان در نسب و اسم و میراث را عنوان کرده است .

در این بیانیه به حقوق کودکان در زمینه حمایتهای بهداشتی، تغذیه سالم، آموزش، به دست آوردن مهارتهای زندگی، عدم تعرض به حقوق آنها توجه زیادی می کند.

به گزارش خبرگزاری نسیج در بیانیه فوق به مهمترین مسئله امروز کودکان یعنی تبعیض نژادی پرداخته و بر ضرورت  مساوات بین همه کودکان ازهر جنس ، تأکید شده است .

در بیانیه مذکور کار سخت و طاقت فرسا برای کودکان و تحمیل و تنبیه کودکان، چه در جهان اسلام و چه در جهان غیر اسلام مکروه و قبیح عنوان شده و با اشاره به دیدگاه اسلام تأکید دارد که نه تنها اسلام  این مسائل را رد می کند بلکه قوانین جهانی نیز آن را مطرود بیان می کند.

بیانیه به ضرورت مبارزه و قیام جوامع و کشورها در راستای حمایت از حقوق کودکان که بر اساس مبانی و آئین و اصول شرعی و دینی آنهاست، اشاره دارد. 

تمام متن ثبت شده در این بیانیه که حقوق کودکان را در بر می گیرد، بر اساس دیدگاه اسلام، متون دینی، سنت نبوی و احادیث  است.

دانشگاه الازهر با همکاری یونیسف اولین بیانیه " حمایت از کودکان در اسلام" را سال 1984 صادر کرد و امسال نیز دومین بیانیه با همین عنوان صادر شد. 

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/09/12/10.aspx?&mode=print