امروز پنج شنبه سی و یکم شهریورسال1384 هجری شمسی ، مصادف است با هفدهم شعبان المعظم سال 1426هجری قمری و برابراست با بیست و دوم سپتامبر سال 2005 میلادی .

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/06/31/01.aspx?&mode=print