كتاب «نگاهي به درون» منتشر شد

دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران كتاب «نگاهي به درون» را كه حاوي سه نامه به مقام معظم رهبري و سه پاسخ است، چاپ و منتشر كرد.

به نقل از دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، كتاب «نگاهي به درون» كه دو نامه با امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس ششم و نيز نامه جمعي از شاخصين جريان‌هاي سياسي طيف حاكم بر اين مجلس را به طور كامل منعكس ساخته است، در دوران تصدي دولت گذشته به صورت غير منتظره‌اي با مخالفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مواجه شد.

بر پايه اين گزارش نامه‌نگاري‌هاي متعدد مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران با مقامات اين وزارتخانه نهايتا بعد از يك سال به ثمر نشست؛ زيرا هيچ يك از اين مقامات در برابر استدلال اين دفتر مطالعات كه آيا الگويي بهتر از آنچه در اين كتاب عرضه شده است به منظور رشد انديشه و فكر در جامعه مي‌توان سراغ گرفت، پاسخي نداشتند.

بر اساس اين گزارش كتاب نگاهي به درون هر چند نگاهي تاريخي به مسائل طرح شده در نامه‌هاي جنجال برانگيز در آن ايام دارد، اما تجزيه و تحليل موضوعات اساسي سياسي كشور در هر دو دهه گذشته از همين نگاه نيز مي‌تواند در روشن شدن بسياري از حقايق و كسب تجربه مؤثر واقع شود.

 منبع : خبرگزاری فارس

 

Logo
https://old.aviny.com/News/84/06/20/05.aspx?&mode=print