صدور 54 مجوز نشر قرآن کریم در مرداد ماه
در مرداد ماه امسال 54 مجوز نشر برای 780 هزار جلد قرآن کریم از سوی دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن صادر شده است .

به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" در همین زمان 23 مجوز نشر برای انتشار 480 هزار جلد قرآن جزئی ( کمتر از 30 جزء ) صادر شد .

دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم در مرداد ماه امسال ، 54 مجوز چاپ نیز برای 540 هزار جلد قرآن کامل  ارائه کرد .

بر اساس این گزارش ، 20 قرآن جزئی با شمارگان 340 هزار جلد نیز در همین مدت مجوز چاپ دریافت کردند .

در مرداد ماه امسال 99 قرآن کامل و 37 قرآن کمتر از 30 جزء به دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم ارائه شد ، از این میان ، 19 مورد برای نخستین بار ، بمنظور بررسی و دریافت مجوز در اختیار سازمان دارالقرآن قرار گرفت .

مجوزهای قرآنی طی دو مرحله صادر می شود در مرحله اول مجوز چاپ صادر می شود که پس از چاپ ، قرآن در اختیار دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم قرار گرفته و در این مرحله نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در صورت نداشتن غلط و تأئید دفتر ، مجوز نشر را دریافت خواهد کرد .

بدلیل خطاهای بسیاری که پیش از این در قرآنهای منتشر شده وجود داشت و ضرورت نظارت و کنترل قرآنها پیش از توزیع ، از سال 1364 ، تمام مجوزهای چاپ و نشر قرآن کریم توسط دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم صادر می شود .

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/06/15/04.aspx?&mode=print