احياي مساجد داروي بسياري از دردهاي عميق جهان اسلام است
 مسؤول نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي به مناسبت نزديك شدن هفته جهاني مساجد گفت: احياي مساجد، داروي بسياري از دردهاي عميق جهان اسلام است و در ايجاد وحدت و الفت بيشتر بين مسلمانان نقش بسزايي دارد.

محمد محمديان در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: تشكلي كه اسلام در مساجد ايجاد كرده باعث شده كه برنامه‌ريزي اسلام در جهت مسائل معنوي، اجتماعي و سياسي عميق و دقيق بوده و به همين علت،كارآيي مساجد هم نسبت به احزاب ديگر بالطبع متنوع و كارآمد شده است.

مسؤول نهاد رهبري دانشگاه علوم پزشكي با اشاره به اينكه هيچ NGO و حزبي در مقايسه با مسجد نمي‌تواند مخاطب و مراجعه كننده زيادي داشته باشد، اظهار داشت: مساجد بزرگ كه داراي امكانات فرهنگي بيشتر نسبت به مساجد كوچك هستند بايستي ارتباط معنوي گسترده با مساجد كوچك در داخل و خارج كشور برقرار كنند و با تبادل تجربيات به يكديگر، به پوپايي قابل توجهي دست يابند.

محمديان با اشاره به اينكه هر نظام اجتماعي و سياسي با هر هدف مقدس و غير مقدس نيازمند بسيج مردم و به صحنه كشاندن آنان است، خاطر نشان كرد: مسؤولان بايستي در راستاي بهره‌برداري بيشتر از مساجد، برنامه‌هاي متعددي را در زمينه برقراري ارتباط معنوي بيشتر مردم با مساجد و حضور آنان در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و سلامت معنوي جامعه ارائه دهند.
 

منبع : خبرگزاري فارس

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/25/13.aspx?&mode=print