ادعای بی مورد حامیان صیهونسیت علیه شورای مسلمانان انگلستان تکذیب شد
روز گذشته شورای مسلمانان انگلستان ادعای کاملا بی مورد یک نشریه انگلیسی را مبنی بر این که گروه های وابسته به آن دارای ریشه های افراط گرایی هستند را تکذیب کرد.

اقبال سنکرانی، دبیرکل شورای مسلمانان انگلستان در گفتگو با رویترز اظهار داشت، نمی توانم باور کنم که هرکسی که از فعالیت های شورای مسلمانان انگلستان اطلاع دارد بتواند این ادعای بی مورد را جدی تلقی کند.

نشریه انگلیسی آبزرور روز یکشنبه گزارش داد : بنیاد اسلامی که از گروه های وابسته به شورای روابط اسلامی است توسط "خورشید احمد" پایه گذاری شده است. موسس این بنیاد یکی از اعضای فعال انجمن جماعت الاسلامی است که از سوی این نشریه افراط گرا توصیف شده است.

این نشریه همچنین گروه جمیع اهل حدیث که وابسته به شورای مسلمانان اسلامی است را متهم کرده که یک شورای انزوا طلب بوده و از مسلمانان انگلستان خواسته است از خط فکری عمومی در جامعه انگلستان دوری کنند.

سنکرانی که از سفیران المپیک انگلستان محسوب می شود در دفاع از این دوگروه گفت، شورای مسلمانان انگلستان به داشتن چنین گروههایی افتخار می کند و افزود، هیچ کدام از آنها با سیاستهای افراط گرایانه ارتباط ندارند.

شورای مسلمانان انگلستان  سازمان پوششی است که در سال 1997 در شهر ویمبلی آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان داری نمایندگانی از 250 سازمان اسلامی در سراسر انگلستان و ایرلند شمالی است. این سازمان خود را ائتلافی فعال از سازمانها ، موسسات و استعدادها و مهارتهای افرادی می داند که سهم مثبت و سازنده ای در پاسخگویی به نیازهای جامعه مسلمانان دارند.

سنکرانی گفت شورای مسلمانان انگلستان طی نامه ای به شبکه بی بی سی آنها را به پخش برنامه ای طرفدار اسرائیل متهم کرده است که قرار است آخرهفته آینده از این شبکه پخش شود.

نشریه آبزرور به نقل از سنکرانی گفت : ما موضع روشنی اختیار کرده ایم. ما مخالف اشغال فلسطین از سوی نیروهای اسرائیلی هستیم. اما دغدغه اصلی ما دررابطه با جامعه مسلمانان پادشاهی متحد انگلستان است.

وی گفت، از زمان حملات تروریستی هفتم ژوئیه، شورای مسلمانان انگلستان از سوی احزاب حامی اسرائیل در معرض ادعاهای بی موردی قرار گرفته است.

اقلیت مسلمان انگلستان 8/1 میلیون نفر برآورد شده اند که از زمان حملات انفجاری لندن در معرض حملات نژاد پرستی قرار گرفته اند.

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/25/09.aspx?&mode=print