همایش بین المللی ریاضیات معماری اسلامی ایرانی برگزار می شود
همایش بین المللی ریاضیات معماری اسلامی - ایرانی 5 تا 7 شهریور ماه سال جاری در خانه ریاضیات اصفهان برگزار می شود.

 شناسایی ارتباط بین ریاضیات و معماری اسلامی، شناسایی و معرفی کاربرد ریاضیات در معماری اسلامی - ایرانی، ایجاد زمینه تشکیل گروه های تحقیقاتی مشترک ریاضی و معماری، ایجاد انگیزه در بین دانشجویان ریاضی برای آشنایی با کاربردهای ریاضیات در معماری اسلامی و ایجاد انگیزه در بین دانشجویان معماری برای درک ریاضیات معماری و معرفی متون علمی و میراث مکتوب در زمینه معماری اسلامی از اهداف برگزاری این همایش است.

خانه ریاضیات اصفهان با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران با حمایت دانشگاه های لیدن، اوترخت و انیستیتو فرودنتال هلند، بنیاد دایره المعارف اسلامی، پژوهشکده تاریخ علم وابسته به دانشگاه تهران، بنیاد ایران شناسی، انجمن ریاضی ایران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون ملی یونسکو در ایران و کمیسیون ملی آیسسکو در ایران برگزار می شود.

منبع : خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/22/08.aspx?&mode=print