مراجع مصری با استناد به قرآن:
همكاری با اسراييل حرام است

شيخ سيد عسكر، نماينده سابق الازهر و عضو مجمع بحوث اسلامی مصر در فتوای خود با استناد به قرآن هرگونه تعامل و قرارداد اقتصادی با رژيم اشغالگر اسراييل را حرام اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، به نقل از «المحيط»، شيخ عسكر در اين باره گفت: تمامی قراردادهای اقتصادی به مثابه همكاری با اقدامات تجاوزگرانه آنها به شمار می‌آيد و منجر تسلط عليه آنها بر مسلمانان می‌شود.
وی تصريح كرد: همكاری با اسراييل تزلزل وحدت و ايجاد چالش بين مسلمانان را به همراه دارد.
عسكر افزود: اسناد و مدارك تاريخی نشان می‌دهد كه اقتصاد صهيونيست‌ها مملو از خيانت و عهد و پيمان وفانشده است.
چنانچه روزنامه‌ اسراييلی يديعوت آحارنوت در اين باره نوشت: گزارش سال ۲۰۰۵ بانك جهانی نشان می‌د‌هد اسراييل از پرخطرترين مناطقی است كه در آن بی‌ثباتی و بی‌كفايتی دولت در حد بالايی به چشم می‌خورد و در بين رهبران و همين طور در سطوح پايين مجريان قانون آن نيز سطح فساد بالاست.
گزارش يديعوت نشان می‌دهد توانايی اسراييل برای انجام قوانينی كه از شريعت يهودی در سيستم حقوق اين رژيم نهاده شده ۴/۶۴ درصد است كه در مقايسه با ديگر كشورها در حد بسيار پايينی قرار دارد.
گزارش‌های داخلی و خارجی نيز نشان می‌دهد كه از سال ۲۰۰۰ فساد اقتصادی در اسراييل به شكل بی‌سابقه‌ای گسترش يافته و ثبات سياسی آن در مقايسه با كشورهای غربی در پايين‌ترين حد خود قرار دارد.
شيخ عسكر با نگاهی پرونده سياه اقتصادی اسراييل و فرايند همكاری با آنها در فتوايی كه در روزنامه‌ مصری الاسبوع منتشر شد، تحريم ايجاد توافقنامه‌های اقتصادی با صهيونيست‌ها را رسماً اعلام كرد.
وی بر عدم استمرار همكاری با دشمنان و خريد و فروش مالی كه منجر به رشد اقتصادی آنها در سرزمين مسلمانان می‌شود، تأكيد كرد و با استناد به آيات ۹ و ۳۵ سوره‌های ممتنه و محمد(ص) خواستار نقض قرارداد‌های انجام شده با صهيونيست‌ها و دوری از همكاری‌های جديد با آنها شد.
وی در پايان قرارداد تفاهم صدور گاز مصر به اسراييل را محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، يادداشت تفام صدور گاز مصر به اسراييل نخستين قرارداد صدور گاز بين دو طرف از ۲۶ سال گذشته تاكنون است.
براساس اين قرارداد تفاهم، مصر به مدت ۱۵ سال سالانه ۷/۱ تا ۳ ميليارد متر مكعب گاز طبيعی به سرزمين اشغالی فلسطين صادر می‌كند.

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/17/07.aspx?&mode=print