در پی طرح ضد ترور دولت انگلستان
۵۰۰ مسلمان انگليسی اخراج می‌شوند

به دنبال طرح جديد ضد ترور دولت بلر بعد از حادثه خونين لندن، مقامات انگلستان پانصد مسلمان تندرو را كه دوازده نفر آنها از رهبران مسلمان هستند، اخراج می‌كند.
به نقل از «midday»، دولت بلر از هفته گذشته اجرای طرح مقابله با تروريست و افراط‌گرايان را آغاز كرده است.
در ميان اين مسلمانان اخراج شده علاوه بر رهبران مسلمان، صاحبان كتابخانه‌های اسلامی، نويسندگان، معلمان و صاحبان پايگاه‌های اطلاعاتی حضور دارند.
همه افراد مذكور جزء ليست سياه افراط‌گرايی هستند كه پنج سال گذشته توسط سرويس‌های امنيتی بريتانيا طبقه‌بندی شده بودند.
وزارت امور خارجه انگلستان نيز اعلام كرد كه ماه آينده نيز ۱۰۰ نفر از اين كشور اخراج می‌شوند.
اين وزارت همچنين اظهار داشت كه ۱۰۰ نفر ديگر از اتباع خارجی تا آخر امسال و ۳۰۰ نفر سال آينده به كشورهايشان فرستاده می‌شوند.
گفتنی است، در طول هفته آينده دولت انگلستان با ۱۰ كشور آفريقايی و خاورميانه توافقاتی را برای پذيرفتن افراد اخراج شده به عمل خواهند آورد.

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/17/05.aspx?&mode=print