آیت الله فاضل لنكرانی: باید روحیه شهادت طلبی را حفظ كرد
 آیت الله فاضل لنكرانی از مراجع عظام تقلید برپایی یادواره شهدا را تجدید روحیه شهادت طلبی عنوان كرد.

آیت الله فاضل لنكرانی كه در روز گذشته در دیدار با ستاد یادواره شهدای كارگر و كارمند استان قم سخن می گفت با اشاره به آثار و بركات یادواره های شهدا تصریح كرد: برپایی یادواره های شهدا در حقیقت تجدید روحیه شهادت طلبی است و این برای جوانان امروز ما كه حقیقت جبهه و جنگ را درك نكرده اند بسیار لازم است.

وی شهادت طلبی را عامل حفظ دین و كشور و جامعه دانست و افزود: اگر شهدا نبودند هیچ چیز برای ما باقی نمانده بود و باید روحیه شهادت طلبی را حفظ كرد زیرا این كار برای حفظ كشور و عقاید جوانان لازم است.

آیت الله فاضل لنكرانی مساله شهادت را بسیار مهم دانست و خاطر نشان كرد: آشنا شدن جامعه با رشادتها و شهادت طلبی كتابهای زیادی را می طلبد و كمترین اثر برپایی یادواره شهدا آشنا شدن جامعه به ویژه نسل جوان با فرهنگ شهادت است.

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/15/04.aspx?&mode=print