تصويب لايحه خدمت‌رساني به ايثارگران

گروه اجتماعي: لايحه خدمت‌رساني جامع به ايثارگران با عنوان سند ملي ساماندهي و توسعه فاليت‌هاي خدماتي و فرهنگي به جامعه ايثارگران كشور به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري شبستان دكتر حسين دهقان معاون رئيس‌جمهور در جريان نشست خبري با نمايندگان رسانه‌هاي گروهي اظهار داشت: با توجه به تغيير مستمر نيازمنديهاي جامعه ايثارگران كشور و ايجاد تحول در شرايط سني، زيستي، بهداشتي و فرهنگي اين قشر معزز، موضوع تهيه و تدوين طرحي جامع كه بتواند در افقي راهبردي، زمينه لازم را براي مديريت فعاليت‌هاي فرهنگي و خدماتي مرتبط با جامعه ايثارگري فراهم نمايد از ابتداي تشكيل بنياد شهيد و امور ايثارگران در ارديبهشت ماه سال گذشته در دستور كار بنياد بوده است.

وي با اشاره به اهداف پيش‌بيني شده در خصوص تهيه تدوين و تصويب اين لايحه در حوزه تبيين و ساماندهي ساز و كارهاي ارائه خدمات به جامعه ايثارگران بر اساس نيازهاي واقعي آنان و همچنين فراهم نمودن امكان برنامه‌ريزي به منظرو بهره‌گيري از كليه ظرفيت‌ها، منابع و امكانات موجود در كشور در اين مسير، افزود: لايحه فوق به عنوان سندي ملي در حوزه‌هاي مسكن، بهداشت و درمان، مستغلات اداري و استخدامي، اشتغال و كارآفريني، معيشت و رفاه، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و همچنين ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، شرايط قانوني لازم را جهت ساماندهي فرآيند خدمت‌رساني به جامعه ايثارگران در كوتاه‌ترين زمان ممكن فراهم مي‌كند.

معاون رييس جمهور از پيش‌بيني منابع مالي لازم از محل فعاليت‌هاي اقتصادي نهاد و همچنين بودجه عمومي دولت براي اجراي مفاد لايحه فوق خبر داد و افزود: مهمترين معضلاتي كه طي 20 سال گذشته به عنوان عوامل اصلي و موانع جدي در حوزه خدمت‌رساني به جامعه ايثارگران در ابعاد مختلف وجود داشته است، با تصويب اين لايحه از سوي مجلس شوراي اسلامي و اجراي آن مرتفع خواهد شد.

دكتر دهقان از لزوم همكاري همه دستگاه‌هاي اجراي و قانون‌گذاري، رسانه‌هاي گروهي به ويژه آحاد جامعه ايثارگري جهت تصويب و اجراي مناسب اين لايحه به عنوان ضرورتي غيرقابل اجتناب ياد كرد و افزود: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اين لايحه يكسان شدن حقوق پرداختي به بخش‌هاي مختلف جامعه ايثارگران بر اساس قوانين موجود در نيروهاي مسلح مي‌باشد.

معاون رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران در پايان از فعال‌سازي مركز هاتف (هدايت الكترونيك تامين فراگير) در سطح كل كشور تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: كليه آحاد جامعه ايثارگري مي‌توانند از طريق تماس با تلفن ملي 1616 درخواست‌هاي اداري انتقادات و پيشنهادات خود را مطرح و پس از پيگيري موضوع از طريق بخش‌هاي تخصصي نهاد بدون مراجعه حضوري، خدمات موردنظر را دريافت كنند.


منبع : خبر گزاری شبستان

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/13/03.aspx?&mode=print