آزادگان‌ باصورتهای‌ تکیده‌ و قامت‌ های‌ خمیده‌ به بیکاری مشغول شده اند!

فرمانده‌ سابق‌ مرکز زرهی‌ شیراز ، در گردهمایی‌ خانواده‌های‌ ایثارگران‌ در باشگاه‌ فرهنگیان‌ دانشگاه‌ شیراز از آنچه‌ که‌ بی‌ توجهی‌ به‌ خانواده‌های‌ ایثارگران‌ و خصوصا آزادگان‌ توسط مسئولان‌ این امور خواند ، انتقاد کرد‌.

امیر سرتیپ‌ علی‌ رجبعلی‌ زاده‌ که‌ 7 سال‌ در اسارت‌ بوده‌ است‌ گفت : امروز در مراسم‌ مختلف‌ حتی‌ بزرگان‌ کشور هم‌ نامی‌ از آزادگان‌ به زبان نمی‌آورند‌ .

وی‌ با بیان‌ اینکه‌ حقوق‌ زیادی‌ از ایثارگران‌ و آزادگان‌ پایمال‌ شده‌ است‌ ، گفت‌ : پس‌ از آنکه‌ ما ازاسارت‌ آمدیم‌ امورایثارگران‌ به‌ ما گفتند که‌ می‌خواهیم‌ برای‌ شما درشرکت‌ هایی‌ که‌ مربوط به‌ ایثارگران‌ است‌ سرمایه‌ گذاری‌ کنیم‌ و چون‌ شما دراسارت‌ بوده‌اید باید حق‌ عضویت‌ وسرمایه‌ ماهیانه‌ خود را درطول‌ این‌ 11 سال‌ یک‌ جا پرداخت‌ کنید (!)

این‌ جانباز آزاده‌ افزود : ماهم‌ حقوق‌ ماهیانه‌ را ازخانواده‌هایمان‌ دریغ کردیم‌ وهمه‌ رابه‌ حساب‌ شرکتها ریختیم‌ ولی‌ امروز چیزی‌ عاید مانشده‌است‌.

وی‌ بااشاره‌ به‌ مشکل‌ اشتغال‌ ایثارگران‌ وآزادگان‌ گفت‌ : آنروز عده‌ای‌ نوجوان‌ درحالیکه‌ همکلاسی‌ هایشان‌ به‌ افکارشان‌ طعنه‌ می‌ زدند درس‌ را رهاکرده ، به‌ جبهه‌ رفته و به‌ اسارت‌ دشمن‌ درآمدند ولی‌ امروز باصورتهای‌ تکیده‌ وقامت‌ های‌ خمیده‌ بازگشته‌اند و درجامعه‌ بیکارند ؛ درحالیکه‌ همکلاسی‌ هایشان‌ که‌ ازجبهه‌ فرارکردند دکتر و مهندس‌ شده‌اند وصاحب‌ ثروت‌ ، منزل‌ و ماشین‌ هستند ولی‌ آزادگان‌ بیکارند وباید جاروکش‌ و تمیزکننده‌ میزدکترها ومهندسینی‌ که‌ همکلاسی‌ های‌ دیروزشان‌ هستند و به‌ جبهه‌ نرفتند باشند.

منبع:خبرگزاری مهر

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/10/05.aspx?&mode=print