انتخاب كتاب سال ولايت تجربه‌اي نو در فرهنگ ديني است

انتخاب كتاب سال ولايت تجربه‌اي نو در فرهنگ ديني است كه نه تنها مورد توجه قرار گرفت، بلكه شاهد جريان سازي و الگو برداري هستيم.

 از مشهد، احمدمسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطلب در هفتمين دوره انتخاب كتاب سال ولايت با بيان اين مطلب افزود: دين امري همراه با صفا، عاطفه و محبت است، دين جمع بين عقل و دل است كه زندگي بشر را شكل مي‌دهد و در اين بين كتاب سال ولايت به هر دوي اين منظر توجه داشته است.
وي ادامه داد :در انتخاب كتاب سال ولايت با برجسته‌ترين آثار عالمان ارتباط دارند و كساني ملاك داوري هستند. اين ويژگي دبيرخانه انتخاب كتاب سال ولايت است كه توانسته راه خود را ادامه دهد.
احمد مسجد جامعي با اشاره به برگزاري كنگره ميراث علمي و معنوي حضرت زهرا (س) همزمان با هفتمين دوره انتخاب كتاب سال ولايت اظهار اميدواري كرد هر سال همزمان با اتخاب كتاب سال شاهد برگزاري نشستهاي پژوهي درباره اهل بيت باشيم و گفت: پرداختن به معارف اهل بيت امري ستودني است كه مي‌تواند تداوم داشته باشد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطر نشان كرد: امروز توجه به مطالعات شيعي در جهان نسبت به سالهاي دور و حتي آغازين همين فعاليت بسيار افزايش يافته است و امروز مطالعات صورت آكادميك و دانشگاهي يافته است.
وي افزود: در بخش بين‌الملل انتخاب كتاب سال ولايت در سالهاي اخير با گستردگي وسيعي از تاليفات مواجهيم و كارهاي جديدي را مشاهده مي كنيم.
احمد مسجد جامعي اين تاليفات را تاثير گذار در حوزه مطالعات شيعه دانست و اظهار داشت: امروز در مقايسه با سالهاي پيش نگاه به شيعيان تغيير كرده است به عنوان مثال در افغانستان تعليمات ديني و اصول احكام شرعي شيعه در دانشگاه‌هاي مناطق شيعه‌نشين پذيرفته شده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر همگاني ساختن فرهنگ ديني بيان داشت: براي همگاني ساختن فرهنگ ديني و جلوگيري از گسترش مكاتب غيرمبتني بر وحي و دين لازم است به نحو فراگير توجه شود.
وي افزود: در طول اين چند سال تعداد آثاري كه در خصوص حضرت زهرا (س) نوشته شده برابري مي‌كند با كل آثاري كه قبل از اين نوشته شده است. اما چه مقدار با توجه به مخاطب عمومي نوشته شده است بايد بررسي شود.
احمد مسجدجامعي ادامه داد: لازم است دبيرخانه به همگاني ساختن فرهنگي ديني و فراگيري مخاطب توجه كند و راه‌هاي برون رفت از بحران مخاطب را بررسي كند.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه نويسندگان و علما در تاليفات خود به زندگي و فضايل اهل‌بيت در قالب‌هاي مناسب و نو و قابل توجه مخاطب بپردازند.


منبع : خبرگزاري شبستان

Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/08/08.aspx?&mode=print