شكست خفت بار برای آمریكایی‌ها !

روزنامه سعودی «الوطن» نوشته است، 882 سرباز آمریكایی در یك سال گذشته فقط در خاك عراق كشته شده اند كه این رقم دو سال بعد از شروع جنگ آمریكا در این كشور نشان می دهد چقدر اوضاع برای آمریكایی ها بحرانی است و تا چه اندازه دولت «بوش كوچك» در برقراری امنیت و ثبات در عراق شكست خورده است!

به غیر ازاین، توجه مقامات آمریكایی به كشته شده های خودشان حكایت از بی توجهی آنها به آمار شهروندانی دارد كه مظلومانه در عراق قربانی می شوند و تعدادشان هم خیلی بیشتر از كشته شده های آمریكایی است كه این خودش سؤالات زیادی را در مورد عدالت آمریكایی ها و توجهشان به حقوق بشر به وجود می آورد!

با این حال، «بوش كوچك» هنوز هم به بقیه كشورها ایراد می گیرد، تهدید می كند، شمشیر می كشد و...

و در خیال باطل خودش تصور می كند كه فقط آمریكاست كه قادر است هر كاری را انجام دهد!
 

 
Logo
https://old.aviny.com/News/84/05/05/07.aspx?&mode=print