افتخاری دیگر بر تاریخ انتخابات ایران اسلامی اضافه شد

ايران، ديروز در ۲۷ خرداد شاهد آفرينش يوم الله ديگری بود.

از نقاط مختلف كشور از نخستين ساعات بامداد ديروز مردم مسلمان كشورمان از جای جای ايران اسلامی خود را برای خلق حماسه ای تاريخی در شناسنامه تاريخی خود آماده كرده بودند. اين امر تا پاسی از شب در اقصی نقاط كشور صحنه های زيبايی از شور و شعور ملی را به وجود آورده بود.

خبرهای تازه هر چند از احتمال قريب به يقين رسيدن انتخابات به مرحله دوم حكايت دارد اما آنچه روشن است اينكه ايرانيان ديروز همه با هم با تشكيل يك پيكره واحد فرياد اسلام خواهی و ايران دوستی خود را به گوش جهانيان رساندند.


Logo
https://old.aviny.com/News/84/03/28/10.aspx?&mode=print